Chính sách đổi trả

  • Chỉ áp dụng đối với những sản phẩm có chế độ bảo hành và nằm trong trường hợp được hỗ trợ đổi trả.

  • Sản phẩm đổi trả phải được đem trực tiếp đến cửa hàng để nhân viên bảo hành kiểm tra.

  • Nếu sản phẩm không thể sửa chữa chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm khác cho quý khách.