Chính sách thanh toán

Các hình thức thanh toán

Khách hàng ở Tỉnh:

  • Chỉ áp dụng hình thức thanh toán chuyển khoản khi khách hàng ở xa mua online.

  • Khách hàng chuyển khoản 100% giá trị sản phẩm. Chúng tôi sẽ kiểm tra, đóng gói và gửi hàng cho khách ngay sau khi nhận được thanh toán.

Khách hàng ở HCM mua online:

  • Tại HCM mua online, quý khách có thể thanh toán qua hình thức chuyển khoản, trả trước ít nhất 30% giá trị sản phẩm. Sau khi nhận hàng thanh toán phần còn lại cho nhân viên shiper.

  • Khách hàng cũng có thể chuyển khoản 100% giá trị sản phẩm. 

Khách hàng ở HCM mua trực tiếp:

  • Cũng vẫn áp dụng thanh toán 100% và nhận hàng, hoặc đặt cọc và thanh toán sau khi nhận đủ hàng.